Yasal Zorunluluklara Uygun Mudur?


Kimlikokur, 1774 sayılı kanunda belirtilen kurumların, misafirlerinin kimlik bilgilerini alma ve saklama işlemlerini öngörülen usullere uygun olarak yapılabilmesini sağlayan teknolojik bir çözümdür.

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu:

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 2. Maddesine göre; otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulune uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorundadırlar.e tatil köyleri ile 30 yatak üzerinde kapasitesi olan özel veya resmi konaklama yerler

2 Mart 2001 tarih ve 24384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 2. maddesinde sayılan tesislerden otel, motel ve tatil köyleri ile 30 yatak üzerinde kapasitesi olan özel veya resmi konaklama yerleri ileyatarak tedavi uygulanan özel sağlık müesseselerinin, idarenin bilgisayar sistemi kurması ve gerekli altyapıyı hazırlamasıyla birlikte tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmaları ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamaları gerektiği kararı alınmıştır.

 

© 2019 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.