Sa?l?k Kurumlar?

Yo?un hasta ve ziyaretçi giri?inin oldu?u hastane, dal merkezi vb. tesislerde kimlik bilgilerinin kay?tlara geçirilmesinde kullan?lmaktad?r.

Ayr?nt?l? Bilgi için T?klay?n?z

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.