Anl?k Kimlik Bildirimi


Kimlikokur’la An?nda KBS Bildirimi

Kimlikokur ile otel yönetim yaz?l?m?n?z?n misafir kartlar?na ta??d???n?z her bilgiyi KBS sistemine an?nda bildirebilirsiniz.

H?zl?, hatas?z ve zahmetsiz kimlik bildirimi için Kimlikokur en uygun çözüm… 

 

Kimlikokur Nas?l Anl?k Kimlik Bildirimi Yapar? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kimlikokur ile misafirinizin kimli?ini taray?c?dan OCR yöntemi ile okuduktan ve bilgileri ekran?n?zda gördükten sonra Online Bildir butonuna t?klay?n. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KBS kullan?c? kodunuz ve ?ifreniz önceden tek seferlik olarak Kimlikokur sistemine tan?t?ld??? için, Misafirinizin tüm bilgileri hatas?z ve haz?r bir ?ekilde KBS sayfas?na aktar?l?r.

 

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.